A Butcher at Everyone’s Doorstep? Spatial Regulation and Meat Retail Patterns in Mid-nineteenth-century Brussels

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Butcher at Everyone’s Doorstep? Spatial Regulation and Meat Retail Patterns in Mid-nineteenth-century Brussels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences