Het mooiste beeld: abdominale massa bij 44-jarige vrouw met syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.

Onderzoeksoutput: Special issue

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)8-9
TijdschriftGunaïkeia
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 feb 2016

Citeer dit