A comprehensive analysis of hydrogen peroxide-induced gene expression in tobacco

Steven Vandenabeele, Katrien Van Der Kelen, James Dat, Ilya Gadjev, Tom Boonefaes, Stijn Morsa, Pieter Rottiers, Luit Slooten, Marc Van Montagu, Marc Zabeau, Dirk Inzé, Frank Van Breusegem

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

267 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)16113-8
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume100
Nummer van het tijdschrift26
StatusPublished - 2003

Bibliografische nota

Proceedings of the National Academy of Sciences USA pag 16133-16118, Vol 100, 2003

Citeer dit