A computational construction grammar approach to semantic frame extraction

Katrien Beuls, Paul Van Eecke, Vanja Sophie Cangalovic

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A computational construction grammar approach to semantic frame extraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences