A Concise Taxonomy for Describing Data as an Art Material

Julie Freeman, Geraint Wiggins, Gavin Starks, Mark Sandler

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)75-79
Aantal pagina's5
TijdschriftLeonardo
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit