A Convolutional Neural Network based Cascade Reconstruction for the IceCube Neutrino Observatory

IceCube Collaboration, Paul Coppin, Pablo Correa Camiroaga, Catherine De Clercq, Krijn De Vries, Gwenhaël Laure De Wasseige, Nicolaas Van Eijndhoven

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

17 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten