A formal framework for the study of the notion of undefined particle number in quantum mechanics

N. Da Costa, Federico Holik

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)505-523
TijdschriftSynthese
Volume192
DOI's
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A formal framework for the study of the notion of undefined particle number in quantum mechanics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit