A high-troughput screening assay for detection of auto-IgE.

T. Seher, J Meyer, C. Traidl-Hoffmann, K. Brockow, M. Ollert, Jan Gutermuth, C Schmidt-Weber

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-3
Aantal pagina's1
TijdschriftExp Dermatol
Volume21
Nummer van het tijdschriftMarch
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A high-troughput screening assay for detection of auto-IgE.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit