A longitudinal study of gross motor coordination and weight status in children.

Eva D'Hondt, Benedicte Deforche, I. Gentier, J. Verstuyf, R. Vaeyens, I. De Bourdeaudhuij, R. Philippaerts, M. Lenoir

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

103 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A longitudinal study of gross motor coordination and weight status in children.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences