A Matter of Method: Lambert ten Kate’s New Methods in the Study of Language and the Natural Philosophical Method of Isaac Newton

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Matter of Method: Lambert ten Kate’s New Methods in the Study of Language and the Natural Philosophical Method of Isaac Newton'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities