A miniature robotic steerable endoscope for maxillary sinus surgery called PliENT

Julie Legrand, Mouloud Ourak, Laura Van Gerven, Vincent Vander Poorten, Emmanuel Vander Poorten

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A miniature robotic steerable endoscope for maxillary sinus surgery called PliENT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology