Een puntensysteem voor de Belgische pensioenregeling van de zelfstandigen: met welk inkomen rekenen?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

The article examens how a pension system on points for the self-employed could be introduced.
Vertaalde titel van de bijdrageA pension system on points for the self-employed: which earned income should we take into account?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)279-312
TijdschriftTijdschrift voor Sociaal Recht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een puntensysteem voor de Belgische pensioenregeling van de zelfstandigen: met welk inkomen rekenen?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit