A Perspective on Regional and Global Strategies of Multinational Enterprises

Alain Verbeke, Alan Rugman

Onderzoeksoutput: Article

978 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-18
Aantal pagina's16
TijdschriftJournal of International Business Studies
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

Journal of International Business Studies, vol. 35, no. 1, 2004, p. 3-18

Citeer dit