A Practical Guide to Studying Emergent Communication through Grounded Language Games

Onderzoeksoutput: Conference paper

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Practical Guide to Studying Emergent Communication through Grounded Language Games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science