A (psycho)metric analysis of self-anchoring scales.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Theuns, Peter, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusUnpublished - 2007

Citeer dit