‘Un bordel public’? De Brusselse Treurenberggevangenis op het einde van het Ancien Regime

Inès Glogowski, Tom Bervoets

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrage‘A public whorehouse’? The Brussels Treurenberg prison at the end of the Ancien Regime
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)99-111
Aantal pagina's13
TijdschriftJaarboek De Achttiende Eeuw
Volume52
StatusPublished - 2020

Citeer dit