‘Un bordel public’? De Brusselse Treurenberggevangenis op het einde van het Ancien Regime

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)99-111
Aantal pagina's13
TijdschriftJaarboek De Achttiende Eeuw
Volume52
StatusPublished - 2020

Citeer dit