A rare variant of neuronal ceroid lipofuscinosis

Viki Vanderstraeten, C Ceuterick, J Haan, J J Martin, K. Keymolen, Daniele Hasaerts, Linda De Meirleir

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Samenvatting

A rare variant of neuronal ceroid lipofuscinosis
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)supplement
Aantal pagina's1
TijdschriftActa Neurologica Belgica
Volume98
StatusPublished - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A rare variant of neuronal ceroid lipofuscinosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit