Een herinventarisatie en evaluatie van prehistorische grafheuvels in Heverleebos (prov. Vlaams-Brabant, België) met behulp van het hoge resolutie DHM Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageA re-inventory and evaluation of prehistoric burial mounds in Heverleebos (prov. Flemish Brabant, Belgium) using the high resolution DEM Flanders
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-21
Aantal pagina's3
TijdschriftLunula. Archaeologia Protohistorica
Volume29
StatusPublished - 2021

Citeer dit