A review of acoustic emission as indicator of reinforcement effectiveness in concrete and cementitious composites

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A review of acoustic emission as indicator of reinforcement effectiveness in concrete and cementitious composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Chemistry