Een Romeins villalandschap met kavelstructuren (?) in Meerdaalwoud (Oud-Heverlee, prov. Vlaams-Brabant)

Ben Bellefroid, Erwin Meylemans, Marc De Bie, Jean Poesen

Onderzoeksoutput: Article

Vertaalde titel van de bijdrageA Roman villa landscape with plot structures (?) in Meerdaalwoud (Oud-Heverlee, prov. Vlaams-Brabant)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)15-20
Aantal pagina's6
TijdschriftSigna
Volume11
StatusPublished - 2022

Citeer dit