A self-organizing spatial vocabulary.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)319-332
Aantal pagina's13
TijdschriftArtificial Life
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1996

Bibliografische nota

Artificial Life Journal, 2(3), pp. 319-332, The MIT Press, Cambridge, MA.

Citeer dit