A Shape-Recovery Polymer Coating for the Corrosion Protection of Metallic Surfaces

Alexander Lutz, Otto van den Berg, Jonas Van Damme, Karen Verheyen, Erwin Bauters, Iris De Graeve, Fillip E. Du Prez, Herman Terryn

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)175-183
Aantal pagina's9
TijdschriftACS Applied Materials and Interfaces
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 14 jan 2015

Citeer dit