A Short-run Schumpeterian Trip to Embryonic African Monetary Zones

Simplice Asongu

Onderzoeksoutput: Article

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)859-873
Aantal pagina's15
TijdschriftEconomics Bulletin
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2013

Citeer dit