A single Belgian centre experience with the Interferon gamma release assay in the diagnosis of mycobacterial infections in children

Linde Peeters, Siel Daelemans, Alexandra Dreesman, Véronique Corbière, Violette Dirix, Camille Locht, Mahavir Singh, Françoise Mascart, Elke De Wachter, Anne Malfroot

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)16-21
Aantal pagina's6
TijdschriftBelgian Journal of Paediatrics
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt 2019

Citeer dit