A systematic review of the effect of physical exercise on cognition in stroke and traumatic brain injury patients

Ines Vanderbeken, Eric Kerckhofs

Onderzoeksoutput: Scientific review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A systematic review of the effect of physical exercise on cognition in stroke and traumatic brain injury patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences