A technique for mutagenesis by transposon insertion, applicable to most Gram-negative bacteria

J. P. Hernalsteens, M. Holsters, A. Silva, F. Van Vliet, R. Villarroel, G. Engler, M. Van Montagu, J. Schell

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)432-434
Aantal pagina's3
TijdschriftArchives Internationales de Physiologie et de Biochimie
Volume86
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 24 nov 1978

Citeer dit