Accelerated wound healing in mice by on-site production and delivery of CXCL12 by transformed lactic acid bacteria

Evelina Vågesjö, Emelie Öhnstedt, Anneleen Mortier, Hava Lofton, Fredrik Huss, Paul Proost, Stefan Roos, Mia Phillipson

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

90 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accelerated wound healing in mice by on-site production and delivery of CXCL12 by transformed lactic acid bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences