Adaptable versus lightweight design of transitory dwellings

Wim Debacker, Caroline Henrotay, Willy De Wilde, Hendrik Hendrickx

Onderzoeksoutput: Conference paperResearch

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptable versus lightweight design of transitory dwellings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science