Adolescent Suicide and Suicide Prevention Programs: A Comparison Between Lithuania and Flanders.

Magali Marie Surmont, Thaïs Rousseff, Kees van Heeringen, N. Skokauskad

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)26-29
Aantal pagina's4
TijdschriftAdolescent Psychiatry
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 mrt 2013

Citeer dit