'Advance care planning, general practitioners and patients: a phase II cluster-randomised controlled trial in chronic life-limiting illness'

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van ''Advance care planning, general practitioners and patients: a phase II cluster-randomised controlled trial in chronic life-limiting illness''. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences