Advanced porous carbonaceous materials and methods to prepare them

Vincent Finsy (Uitvinder), Eric Pierre Dubois (Uitvinder), Yves Vanderveken (Uitvinder), Agn├ęs Chapotot (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advanced porous carbonaceous materials and methods to prepare them'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy