Afschaffing fiscaal 'gunstregime' voor Belgische havens is niet strijdig met gelijkheidsbeginsel

Tom Bonne, Wout De Cock

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2-2
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Juristenkrant
Nummer van het tijdschrift405
StatusPublished - 2020

Citeer dit