Agrobacterium strains and strain improvement: Present and outlook

Jonas De Saeger, Jihae Park, Hoo Sun Chung, Jean-Pierre Hernalsteens, Mieke Van Lijsebettens, Dirk Inzé, Marc Van Montagu, Stephen Depuydt

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Agrobacterium strains and strain improvement: Present and outlook'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences