AITIA: Embedded AI Techniques for Industrial Applications

Marcelo Brandalero, Mitko Veleski, Hector Gerardo Muñoz Hernandez, Muhammad Ali, Laurens Le Jeune, Toon Goedeme, Nele Mentens, Jurgen Vandendriessche, Lancelot Charles Lhoest, Bruno da Silva, Abdellah Touhafi, Diana Goehringer, Michael Hubner

Onderzoeksoutput: Conference paperResearch

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AITIA: Embedded AI Techniques for Industrial Applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science