Algometrisch strafrecht: spiegel of echoput. Kunstmatige intelligentie in het strafrecht

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)651-666
Aantal pagina's16
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Nummer van het tijdschrift51
StatusPublished - 2021

Citeer dit