Altered right ventricular mechanics in males with Brugada syndrome

S. Van Malderen, D. Kerkhove, G. Van Camp, P. Brugada, C. Weytjens, S. Droogmans, C. Franssen, D. A. M. J. Theuns, H. Lemmens, P. Esprit

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Samenvatting

not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)593-593
TijdschriftActa Cardiologica
Volume72
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Altered right ventricular mechanics in males with Brugada syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit