An Active probe for electrocardiography

Jacques Tiberghien, Jan Cornelis, Jean Taeymans, Oscar Steenhaut, Frederic Kornreich

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)250
Aantal pagina's1
TijdschriftBiomedical Engineering
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1977

Bibliografische nota

Biomedical Engineering, Vol. 11, Nr. 7, pp. 249-250.

Citeer dit