An algebraic approach to Erdős-Ko-Rado sets of flags in spherical buildings

Jan De Beule, Sam Mattheus, Klaus Metsch

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An algebraic approach to Erdős-Ko-Rado sets of flags in spherical buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics