An algorithm to construct candidates to counterexamples to the Zassenhaus Conjecture

Leo Margolis, Angel Del Rio

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An algorithm to construct candidates to counterexamples to the Zassenhaus Conjecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics