An application of blocks to torsion units in group rings

Andreas Bächle, Leo Margolis

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An application of blocks to torsion units in group rings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering & Materials Science