An experimental approach to iconicity in Dutch strong and weak verb morphology

Isabeau De Smet, Laura Rosseel

Onderzoeksoutput: Article

68 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental approach to iconicity in Dutch strong and weak verb morphology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences