An eye for lifetime hidden appearances: Eye movement desensitization and reprocessing for posttraumatic stress disorder and comorbidity in older adults

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

Posttraumatische stress ( stoornis bij ouderen gaat gepaard met een veelheid aan comorbide aandoeningen Richtlijnbehandeling voor PTSS zijn effectief bij volwassenen en laten ook goede resultaten zien voor bijkomende klachten op het gebied van persoonlijkheid functioneren, cognitief functioneren en kwaliteit van leven Bij ouderen 60 ontbreken tot op heden klinische studies naar eye movement desensitization and reprocessing (EMDR).

Doelstelling van dit onderzoek is om de leeftijd gerelateerde onderwerpen en uitdagingen t.b.v. traumagerichte behandeling bij ouderen in kaart te brengen en na te gaan of intensieve traumabehandeling bij ouderen net zo effectief is als bij volwassenen We bekijken ook of EMDR toepasbaar is bij ouderen met PTSS en comorbide aandoeningen en wat de behandelresultaten zijn voor PTSS, persoonlijkheid functioneren, cognitief functioneren, kwetsbaarheid en kwaliteit van leven.

De uitgevoerde studies onderschrijven 1 dat het bij ouderen (h)erkennen van PTSS en trauma gerelateerde klachten cruciaal is 2 dat PTSS goed behandelbaar is Het uitvoeren van traumagerichte behandeling bij ouderen, in het bijzonder intensieve traumabehandeling en EMDR, laat vergelijkbare resultaten zien bij ouderen als bij volwassenen en bovendien is EMDR goed toepasbaar bij ouderen met PTSS en comorbide aandoeningen.

De resultaten bij ouderen tonen meer specifiek 3 goede resultaten op de PTSS aan en 4 er trad ook verbetering op in de kwaliteit van leven en comorbide aandoeningen naast de PTSS zoals gemeten aan de hand van het persoonlijkheid functioneren, cognitief functioneren en kwetsbaarheid.

De resultaten zijn veelbelovend en moedigen aan om verder onderzoek naar traumagerichte behandeling bij ouderen te doen.
Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • van Alphen, Sebastiaan, Promotor
  • Rossi, Gina, Promotor
Datum van toekenning24 mei 2023
StatusPublished - 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An eye for lifetime hidden appearances: Eye movement desensitization and reprocessing for posttraumatic stress disorder and comorbidity in older adults'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit