An index of vagal neuroimmuno-modulation predicts longer survival in two fatal cancers

Yori Gidron, Marijke De Couck

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A133-A133
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychosomatic Medicine
Volume79
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - mei 2017
Evenement75th Annual Scientific Meeting on Mobilizing Technology to Advance Biobehavioral Science and Health - Sevilla, Spain
Duur: 15 mrt 201718 dec 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An index of vagal neuroimmuno-modulation predicts longer survival in two fatal cancers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit