An Interview with Dennis Hong

Marwa Eldiwiny, Dennis Hong

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

An Interview with Dennis Hong - a series of interviews for Robotics Reports
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)89-97
Aantal pagina's8
TijdschriftRobotics Reports
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 11 dec 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An Interview with Dennis Hong'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit