An Interview with George Whitesides

Marwa Eldiwiny, George Whitesides

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

An Interview with George Whitesides - a series of interviews for Robotics Reports
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)82-88
Aantal pagina's7
TijdschriftRobotics Reports
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 11 dec 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An Interview with George Whitesides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit