An Interview with Hugh Herr

Marwa Eldiwiny, Hugh Herr

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

An Interview with Hugh Herr - a series of interviews for Robotics Reports
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)42-49
Aantal pagina's8
TijdschriftRobotics Reports
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 19 okt 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An Interview with Hugh Herr'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit