An old poor law on the Continent? Agrarian capitalism, poor taxes, and village conflict in eighteenth‐century coastal Flanders

Thijs Lambrecht, Anne Winter

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An old poor law on the Continent? Agrarian capitalism, poor taxes, and village conflict in eighteenth‐century coastal Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics