An unexpected Campylobacter fetus infection

Eric Nulens, Eva-Line Decoster, Marie-Christine Schoonooghe, Astrid Muyldermans

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)729-730
Aantal pagina's2
TijdschriftInfection
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt 2018

Citeer dit