Anaesthetic management of patients with Brugada syndrome

Gregory Dendramis, Adrian Baranchuk, Pedro Brugada

Onderzoeksoutput: Comment/debate

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)154-154
Aantal pagina's1
TijdschriftIndian Journal of Anaesthesia
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb 2018

Citeer dit