Analysis of 3D motion patterns with self-organising maps (SOM) and statistical parametric mapping (SPM): a methodological proposal

Ben Serrien, Ron Clijsen, Jean-Pierre Baeyens, J. Blondeel, M. Goossens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)162-163
Aantal pagina's2
TijdschriftComputer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering
Volume17
Nummer van het tijdschriftS1
StatusPublished - 2014

Citeer dit